letsel advocaten

Letsel advocaten adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert over juridische zaken. Hij of zij behartigt uw juridische belangen en zal in veel gevallen namens u contacten onderhouden met de tegenpartij.Vaak wordt gedacht dat advocaten vrijwel alleen gerechtelijke procedures voeren, maar dit is in de praktijk lang niet altijd het geval. Bij veel zaken, denk bijvoorbeeld aan ontslagkwesties, echtscheidingen en letselschadezaken bestaat het werk van een advocaat uit het informeren van zijn cliënt over zijn of haar rechten en plichten, het corresponderen met (de advocaat van) de tegenpartij en het onderhandelen om voor u het maximale resultaat te bereiken. jouw advocaat moet verplicht vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u hem of haar geeft. Dit heeft te maken met het beroepsgeheim dat voor elke advocaat geldt. Daarnaast heeft elke advocaat een verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij zelfs tegenover een rechter mag weigeren om informatie te geven over zijn cliënt.

letsel advocaten

Letsel

Letsel advocaten kan fysiek zijn maar ook psychisch. Dat zorgt soms voor verwarring. Lichamelijk (of fysiek) letsel is een uitwendige of inwendige beschadiging aan het lichaam. Het is een lichamelijke verwonding of trauma aan organen of lichaamsdelen. Denk bijvoorbeeld aan botbreuken, open wonden of beschadigingen aan ogen of oren. Geestelijk (of psychisch) letsel is daarentegen een beschadiging aan de geest. Soms wordt dit emotionele schade genoemd, maar dat dekt de lading niet. Voorbeelden van geestelijk letsel zijn een psychose en een PTSS (posttraumatische stressstoornis).

Zowel bij fysiek als bij psychisch letsel gaat het over schade aan de persoon. Daarom wordt letselschade ook wel ‘personenschade’ genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *